• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Delegația Comitetului Sindical European pentru Educație, condusă de Larry Flanagan, președintele ETUCE, a efectuat în perioada 17-19 mai 2022, o vizită de lucru în R. Moldova.

Din delegația ETUCE au făcut parte: Larry Flanagan, președinte ETUCE (Scoția), Claudio Franchi, FLCGIL (Italia); Vicky Blake, UCU (Regatul Unit al Marei Britanii); Valerya Desplaihne-Cernyak, ETUCE (Belgia); Ekaterina Efimenko, ETUCE (Belgia); Alexandra Cornea, FSLI (România).

Comitetul Sindical European pentru Educație întrunește 127 de sindicate din educație din 51 de țări, reprezentând în total 11 milioane de membri în toată Europa.

ETUCE este compus din sindicate naționale ale profesorilor și alt personal din educație: educația timpurie; învățământul primar; învățământ secundar; educație și formare profesională; învățământul superior și cercetare.  Organizațiile membre acoperă atât state UE, cât și state non-UE, inclusiv și Sindicatele de profil din fosta  URSS. Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova a fost afiliată la Internaționala Educației în 1997.

Fiind partenerii sociali ai profesorilor și personalului educațional la nivel european și un apărător al intereselor acestora față de Comisia Europeană și alte instituții europene, ETUCE realizează următoarele obiective: - Implementarea și promovarea obiectivelor Internaționalei Educației (IE) în Regiunea Europeană; - Consolidarea Comitetului executiv al IE cu privire la politicile și activitățile care urmează să fie întreprinse de IE în Regiunea Europeană, inclusiv dezvoltarea de răspunsuri la propunerile și politicile care parvin de la alte organisme internaționale precum OCDE sau UNESCO; - Dezvoltarea menținerea relațiilor pozitive cu organizații din Europa care au scopuri și obiective similare, inclusiv CES și PERC/ITUC; - Stabilirea și promovarea politicii Consiliului Europei, organismelor interguvernamentale europene care abordează probleme de interes pentru sindicatele din învățământ; - Promovarea dezvoltării unor sindicate puternice, independente și democratice din învățământ în întreaga Regiune Europeană; - Promovarea politicilor în legătură cu problemele Uniunii Europene (UE);

ETUCE:

-        reprezintă organizațiile membre în structurile consultative ale UE și la reuniunile UE pentru a răspunde propunerilor, politicilor și deciziilor UE care afectează membrii sindicatelor din Europa;

-        dezvoltă și să implementează proiecte și programe menite să promoveze interesele sindicatelor din domeniul educației din Regiunea Europeană;

-        este  partenerul social pentru lucrătorii din domeniul educației în procesul de dialog social;

-        este federația sindicală care reprezintă sindicatele din învățământ în structurile CES.

Scopul principal al vizitei delegației ETUCE a fost de a se documenta din primele surse vizavi de situația social-economică din Republica Moldova, despre cum organizațiile sindicale și autoritățile gestionează criza refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul Republicii Moldova  și modul  în care ETUCE ar putea să se implice în soluționarea acestor probleme. 

Vizita a fost anticipată de o serie de rapoarte pe care Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova le-a prezentat conducerii ETUCE, pentru o cartografiere cât mai deplină a situației din regiune. Astfel, în cadrul aceleiași misiuni, afară de Republica Moldova, Comitetului Sindical European pentru Educație a vizitat Polonia și România.

Pe data de 18 mai, delegația ETUCE, însoțită de președintele FSEȘ, Ghenadie Donos și Nadejda Lavric, vicepreședinte FSEȘ, a avut întrevederi cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, cu conducerea Ministerului Educației și Cercetării și cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

***

În cadrul întrevederii cu președintele Parlamentului, dl Igor Grosu, s-a făcut o amplă trecere în revistă a situației actuale din Republica Moldova,  s-a vorbit despre crizele pe care suntem nevoiți să le depășim.  

Ca problemă, s-a menționat că ”noi suntem satisfăcuți de felul cum gestionează Organizația Națiunilor Unite pentru refugiați instrumentele prin care pot fi ajutați refugiații și familiile-gazdă. Există o linie de finanțare și un pachet financiar pentru refugiați și un pachet financiar pentru familiile-gazdă. Suntem (la data de 18 mai 2022) în a 84-a zi de război și au beneficiat de acest suport doar 35 mii de beneficiari din rândul refugiaților, și 10 mii de oameni din familii-gazdă. Asta nu e bine, pentru că aceste resurse financiare, trebuie gestionate corect, iar familiile noastre nu sunt atât de sustenabile din punct de vedere economic și la un anumit moment apare o stare de ”oboseală”, inclusiv financiară”.

Totodată, în cadrul întrevederii, dl Igor Grosu a accentuat că ”Investițiile în educație o să salveze lumea. Oameni educați, cu gândire critică, oameni informați o să ia decizii corecte și n-o să admită asemenea cataclisme.”

În intervenția sa, dl Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, în numele comunității pedagogice din Republica Moldova, a membrilor de sindicat, a mulțumit conducerii Parlamentului Republicii Moldova, oaspeților din Bruxelles, pentru interesul față de problemele cu care se confruntă cadrele didactice și non-didactice din Republica Moldova și dorința partenerilor de a contribui la soluționarea celor mai stringente provocări cu care se confruntă societatea noastră.

Cât privește reacția la războiul din Ucraina și la criza refugiaților, dl Ghenadie Donos a accentuat: „Încercăm să oferim întreg sprijinul necesar celor care necesită ajutorul nostru, inclusiv și prin structurile sindicale, familiile de pedagogi, inclusiv și prin amplasarea în câmpul muncii a acelor refugiați, pedagogi, psihologi, lucrători medicali care solicită acest lucru.”

***

În cadrul întrunirii delegației ETUCE cu conducerea Ministerului Educației și Cercetării, dl Anatolie Topală, ministru,  a făcut o prezentare a măsurilor întreprinse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) ca răspuns la criză, obiectivul de bază fiind asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți copiii refugiați din Ucraina. În context, s-a menționat despre implicarea MEC într-o serie de activități legate de cazare și alimentație pentru familiile cu copii din Ucraina, dar și despre oferirea suportului psihologic și integrarea copiilor și tinerilor în sistemul educațional din Republica Moldova. Printre alte măsuri întreprinse pentru gestionarea crizei au fost menționate: elaborarea cadrului normativ cu privire la procesul de încadrare a copiilor și tinerilor din familiile refugiaților din Ucraina în instituțiile de învățământ din țară; activitatea Grupului de lucru ca răspuns la criza refugiaților din Ucraina, împreună cu partenerii de cooperare, coordonat de MEC, UNICEF și ICNUR; elaborarea Planului de răspuns la criza refugiaților în educație, precum și cartografierea necesităților pentru asigurarea accesului la studii etc.

Delegația ETUCE a fost informată și despre conlucrarea constantă a Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova cu Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, în prezent fiind inițiate acțiuni pentru organizarea examenului unic de finalizare a studiilor în învățământul general și superior.

În cadrul întrevederii au fost anunțate datele actualizate cu referire la numărul copiilor refugiați din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, menționându-se că în țară se află circa 47 de mii de copii refugiați, în sistemul educațional național fiind încadrați 1997 de copii și adolescenți, dintre care 1063 în școli, 676 frecventează grădinița, 258 beneficiază de activități nonformale din cadrul centrelor pentru tineret, secțiilor sportive, cercurilor de creație ș.a. 

***

În aceeași zi, 18 mai, delegația ETUCE, însoțită de conducerea FSEȘ, a purtat discuții în cadrul  întrevederii cu Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la care a participat și Marcel Spătari, ministru al Muncii și Protecției Sociale.

Discuțiile s-au axat în cea mai mare parte pe situația refugiaților ucraineni, problemele cu care aceștia se confruntă, suportul acordat de organizațiile internaționale în gestionarea acestei crize, implicarea societății civile în acest proces, inclusiv a CNSM și Centrelor Sindicale Național-Ramurale.

Marcel Spătari, ministru al Muncii și Protecției Sociale, a prezentat informații detaliate despre situația legată de gestionarea crizei refugiaților, menționând că încă de la începutul ei organizațiile sindicale s-au implicat în procesul de cazare a refugiaților la sanatoriile aflate la balanța CNSM, oferind tot suportul necesar.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a informat că la data de 25 februarie, în legătură cu situația din Ucraina, Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o hotărâre cu privire la susținerea cetățenilor ucraineni refugiați din cauza războiului din Ucraina, în conformitate cu care s-a acordat spațiu de cazare în Sanatoriul „Nufărul Alb” din or. Cahul, în Stațiunea balneară „Bucuria-Sind” din or. Vadul-lui-Vodă, în Stațiunea balneoclimaterică „Codru” din s. Hîrjăuca, raionul Călărași.

Totodată, CNSM a lansat o campanie de susținere a refugiaților din Ucraina. În cadrul acesteia, Centrele Sindicale Național-Ramurale au venit cu donații și diverse ajutoare care au fost repartizate refugiaților cazați la sanatorii.

Ghenadie Donos, președinte al FSEȘ, a precizat că în semn de solidaritate cu poporul ucrainean, Federația a contribuit la soluționarea problemelor refugiaților și continuă să ofere suport. La apelul conducerii FSEȘ, organizațiile membre au colectat donații de la membrii de sindicat din instituțiile educaționale din țară și au transferat pe contul Consiliului General al FSEȘ peste 400 de mii lei pentru ajutorarea refugiaților. În același timp, sindicaliștii din o serie de instituții afiliate la FSEȘ s-au implicat în procesul de susținere a refugiaților.

Larry Flanagan, președintele Comitetului Sindical European pentru Educație, a apreciat eforturile partenerilor sociali din R. Moldova în gestionarea crizei refugiaților ucraineni și a menționat că sindicatele și-au adus aportul la susținerea refugiaților prin mai multe inițiative și acțiuni concrete. Președintele ETUCE a menționat că este necesar în continuare de acordat asistență copiilor aflați pe teritoriul R. Moldova, refugiați din Ucraina, pentru a asigura continuarea procesului educațional.

În aceeași zi, pe 18 mai, activitatea de studiu a delegației ETUCE a continuat cu vizitarea a două centre de găzduire a refugiaților de război din Ucraina, la căminul nr.1 al Universității  Tehnice din Moldova și la Sanatoriul “Bucuria” din Vadul lui Vodă.

***

Pe data de 19 mai, activitatea delegației ETUCE, însoțită de  conducerea FSEȘ a demarat cu o întâlnire cu reprezentanții Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din mun. Chișinău, la care a participat și conducerea Consiliului Municipal Chișinău FSEȘ. |Veronica Donțu, șefa Secției resurse umane din cadrul Direcției și  Margareta Sârbu, președinte CM Chișinău al FSEȘ  au prezentat membrilor delegației eforturile comune depuse la nivel de municipiu pentru a ajutora refugiații din Ucraina, plasarea în câmpul muncii a unor persoane din rândul  refugiaților în instituțiile educaționale din Chișinău, școlarizarea copiilor ucraineni și antrenarea lor în activități extracurriculare.

Membrii delegației ETUCE au purtat discuții în particular și cu un grup de persoane refugiate din Ucraina, angajate la moment în sistemul educațional din mun.Chișinău. 

 În continuarea zilei de 19 mai, reprezentanții Comitetului Sindical European pentru Educație (ETUCE), împreună cu conducerea FSEȘ, au întreprins o vizită de lucru la Universitatea de Stat din Moldova (USM), unde au avut o întrevedere cu prim-prorectorul USM, Otilia Dandara, președintele Comitetului sindical al angajaților USM, Efim Chilari, președintele Sindicatului Studențesc, Victor Gîrlea și cu membrii activului sindical al universității.

În cadrul întrevederii au fost discutate aspectele implicării sindicatelor din educație în susținerea educației de calitate și a condițiilor de muncă favorabile pentru angajații din sistemul educațional.

Prim-prorectorul, Otilia Dandara, a evidențiat specificul sistemului educațional din țara noastră, programele de motivare implementate de USM pentru studenți și angajați și acțiunile întreprinse de USM pentru susținerea refugiaților ucraineni.

Reprezentanții ETUCE au subliniat potențialul sindicatelor în sensibilizarea publică cu privire la consecințele schimbărilor economice și sociale în societate și rolul fundamental al acestora în reafirmarea condițiilor ce vor stimula crearea de noi locuri de muncă, în special prin facilitarea repornirii economiei, incluziunea socială și piața muncii.

În cadrul vizitei la USM, reprezentanții Comitetului Sindical European pentru Educație s-au întâlnit și cu refugiații ucraineni, cazați în căminul nr.19 al USM.

***

La fiecare dintre întrunirile la care au participat, reprezentanții Comitetului Sindical European pentru Educație au mulțumit pentru informațiile detaliate prezentate și au felicitat atât autoritățile din Republica Moldova cât și instituțiile care găzduiesc refugiai ucraineni pentru buna gestionare a crizei, reiterând mesajul de solidaritate și suport pentru țara noastră în realizarea activităților de perspectivă.