• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

CONVENȚIE COLECTIVĂ, nivel de ramură, pentru anii 2021-2025

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, в области образования на 2021 – 2025 годы (отраслевой уровень)

 

CONVENȚIE COLECTIVĂ, pentru domeniul cercetării, anii 2021-2025 (nivel de ramură)

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, в области исследований, 2021–2025 гг. (отраслевой уровень)

 

ACORD ADIȚIONAL pentru modificarea și completarea Convenției colective, nivel de ramură, pe anii 2016-2020

Prezentul Acord adițional pentru modificarea și completarea Convenției colective, nivel de ramură, pe anii 2016-2020 este negociat și încheiat între ”Părți” – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, reprezentat de către d-na ministru Monica BABUC, și Federația Sindicală a Educației și Științei, reprezentat de către dl președinte Ghenadie DONOS, care au încheiat prezentul Acord adițional și au convenit asupra următoarelor... Articol Complet

 

Convenția colectivă nivel ramural pentru anii 2016 - 2020 cu toate modificările(acorduri adiționale)efectuate

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei şi Codul muncii al Republicii Moldova, Părţile semnatare, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) au semnat prezenta Convenţie colectivă, care are drept scop asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor... Articol complet

 

Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei şi Codul Muncii al Republicii Moldova, Părţile semnatare, Ministerul Educaţiei şi Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ)  au semnat prezenta Convenţie colectivă, care are drept scop asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor... Articol complet

ACORD ADIȚIONAL NR.1 - pentru modificarea și completarea Convenției colective nivel de ramură pe anii 2016-2020

ACORD ADIȚIONAL NR.2 - la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, încheiată între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova

 

Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016-2020 годы

На основании прав, гарантированных Конституцией Республики Молдова, Кодексом об образовании и Трудовым кодексом Республики Молдова, Министерство просвещения и Профсоюзная федерация образования и науки (FSEŞ) заключили настоящее Коллективное соглашение в целях обеспечения реализации в соответствии с действующим законодательством взаимных прав и обязанностей работодателей и работников, членов Профсоюзной федерации образования и науки, продвижения и гарантирования справедливых трудовых отношений, обеспечивающих социальную защиту работников... Полная статья

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР Nr.1 - о внесении изменений и дополнений в Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016–2020 годы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР Nr.2 - о внесении изменений и дополнений в Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016 – 2020 годы, заключенный между Министерством просвещения Республики Молдова и Генеральным советом Профсоюзной федерации образования и науки Республики Молдова