• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

CAPITOLUL I, DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Concretizări

(1) Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova  (în continuare – “Sindicatul”) este un centru sindical naţional-ramural, care întruneşte, în baza liberului consimţământ, organizaţiile sindicale din învăţămînt, ştiinţă şi domenii conexe. Pentru titulatura “Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova” este utilizabilă sigla “SEŞ”.

(2) Sediul Sindicatului: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, bl. 129, Republica Moldova, cod MD – 2012.

(3) Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova este succesor de drept al centrelor sindicale naţionale anterioare din domeniile educaţiei şi ştiinţei şi se declară continuator al principiilor generale de activitate ale acestora.

(4) Sindicatul este persoană juridică, necomercială dispune de drapel, imn, emblemă, insignă, ştampilă, sigiliu, conturi bancare, legitimaţii, alte simboluri....

STATUTUL FEDERAŢIEI  SINDICALE A EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI DIN REPUBLICA MOLDOVA...

 

Устав Профсоюзной Федерации Образования и Науки Республики Молдова

Статья 1. Уточнения

(1) Профсоюзная Федерация Образования и Науки Республики Молдова  (в дальнейшем – «Профсоюз») является национально-отраслевым профсоюзным центром, объединяющим на добровольных началах профсоюзные организации системы образования, науки и смежных областей. Для названия «Профсоюз образования и науки Республики Молдова» будет использоваться аббревиатура «SEŞ».

(2) Местонахождение Профсоюза: мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989 года, дом № 129, Республика Молдова, код MD – 2012.

(3) Профсоюз образования и науки Республики Молдова является правоприемником предыдущих национальных профсоюзных центров в области образования и науки и продолжателем общих принципов их деятельности.

(4) Профсоюз является некоммерческим юридическим лицом, обладает флагом, гимном, эмблемой, значком, банковскими счетами, печатью, удостоверениями, другими символами.

УСТАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА...