• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Pe data de 26 iunie 2018, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și președintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) din Republica Moldova, Ghenadie Donos au semnat un Acord adițional la Convenția Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020.

Prin Convenţia colectivă pe anii 2016-2020 (nivel de ramură) încheiată între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei se urmărește asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai FSEȘ.

Astfel, cele mai importante prevederi ale Acordul adițional se referă la:

majorarea cu 7 zile calendaristice a concediului suplimentar pentru personalul care activează în cadrul creșelor, grădinițelor de copii și centrelor comunitare de educație timpurie, și anume: director, educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist, surdopedagog, tiflopedagog, oligofrenopedagog;

reglementarea duratei concediului de odihnă anual pentru asistentul educatorului, care pe lângă cele 28 de zile de concediu anual poate beneficia de încă 7 zile calendaristice de concediu suplimentar;

încadrarea în câmpul muncii a personalului didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire se va realiza prin încheierea Contractului individual de muncă, la care se va anexa Fișa postului.

În cadrul întrevederii, ministrul Monica Babuc a menționat importanța cooperării dintre MECC și FSEȘ, astfel încât măsurile întreprinse pentru redresarea situației din domeniul educației să fie resimțite de către beneficiari. „Obiectivul nostru al tuturor este promovarea unui dialog deschis şi constructiv în scopul îmbunătățirii actualului cadru normativ, care urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor din domeniul educației”, a subliniat oficialul.

La final, părțile au convenit să continue dialogul și să conlucreze în identificarea soluțiilor pentru redresarea situației din sistemul educațional. În prezent, partenerii lucrează asupra unei noi Anexe la Convenția Colectivă pe domeniul cercetării științifice și inovării, care va reglementa relațiile de muncă în mediul academic și al cercetării.