• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei la solicitarea Cancelariei de Stat nr. 28-06-2584 din 07.04.2017 a examinat Declarația participanților la pichetarea Parlamentului și Guvernului din 23, 24 și 28.03. 2017 organizate de Federația Sindicală a Educației și Științei și comunică următoarele.

Referitor la revendicările ce țin de majorarea salariilor personalului didactic și nondidactic.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.208 din 4.04.2017 angajații instituțiilor de învățămînt finanțate de la buget, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, începînd cu 1 mai curent, beneficiază de spor la salariul de funcție în cuantum de 100 lei, iar de la 1 septembrie 2017, vor beneficia de o majorare a salariilor de funcție de 10 %.

Potrivit prevederilor Legii  nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și reieșind din indicatorii atinși în anul 2016, salariile lunare ale cadrelor didactice, începînd  cu 1 septembrie 2017, vor fi reexaminate și majorate cu 5,3%.

Totodată, la rectificarea bugetului pentru anul 2017 se va precauta posibilitatea de identificare a mijloacelor financiare suplimentare pentru alte majorări a salariilor. 

Referitor la revendicarea privind recalcularea anuală, necondiționată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadrați în cîmpul muncii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, unul din principiile de bază al organizării și funcționării sistemului public de asigurări sociale de stat constituie principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite, precum și principiul solidarităţii sociale, inter şi intrageneraţii, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă conştient şi reciproc obligaţii şi beneficiază de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.

Totodată, menționăm că potrivit prevederilor legislației în vigoare, persoanele ce şi-au exercitat dreptul la pensie, dar care continuă să activeze, achitînd contribuţiile din salariu, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat şi respectiv sunt asiguraţi în cazul survenirii altor riscuri sociale (incapacitate temporară de muncă, accident de muncă).

Astfel, reieșind din faptul că sistemul public de asigurări sociale se bazează pe principiul solidarităţii între generaţii şi în interiorul acestora, mijloacele financiare acumulate din achitarea contribuţiilor de asigurări sociale şi din alte surse sunt direcţionate pentru plata prestaţiilor sociale curente.

De asemenea, ținem să menționăm că în vederea realizării prevederilor Conceptului de reformă a sistemului de pensii din Republica Moldova, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr 116-d din 5 august 2016, a fost adoptată Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (41) al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii (introdus prin Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative), pensionarii care activează sau au activat în cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în condițiile legii pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decît o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor, este mai mare decît pensia aflată în plată.

Conform Art. VIII alin. (3) al Legii nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prevederile alineatului (41) al articolului 33 al Legii 156-XIV din 14.10.1998 se aplică în cazul pensiilor pentru limită de vîrstă stabilite începînd cu 1 ianuarie 2017.

Totodată, menționăm că potrivit articolului 521 al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998, venitul mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru limită de vîrstă și al pensiei de dizabilitate, stabilite pînă la 1 aprilie 2017, se valorizează reieșind din creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei.

Valorizarea pensiei pentru limită de vîrstă și a pensiei de dizabilitate stabilite pînă la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În anul 2017, începînd cu 1 aprilie, se valorizează pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001–2008.

Următoarele etape de valorizare sînt stabilite potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 165 din 21.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, după cum urmează:

- de la 1 aprilie  2018  se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2009-2011;

- de la 1 aprilie  2019 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2012-2014;

- de la 1 aprilie  2020 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în perioada 2015 – 31 martie 2017.

 

Viceministru Viorica DUMBRĂVEANU 

Ex. V. Revenco,  tel.269-313

C. Russu, tel. 269-338

Examinarea Declarația participanților la pichetarea Parlamentului și Guvernului din 23, 24 și 28.03. 2017 organizate de Federația Sindicală a Educației și Științei