• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova (FSEŞ), care apără drepturile şi interesele celor cca 120 000 membri de sindicat din ramură, aduce la cunoştinţa opiniei publice din ţară că Apelul adresat Guvernului Republicii Moldova la 03 octombrie 2016,  de a se găsi o soluţie pentru majorarea salariilor în ramura învăţământului, a fost, practic, neglijat.

           În acest moment  situaţia social economică a membrilor de sindicat din ramură, atât angajaţi cât şi studenţi, este într-un declin continuu, cauzat de salarizarea insuficientă, majorarea vertiginoasă a preţurilor la produse, medicamente şi servicii. 

           Cele mai mici venituri salariale se atestă la personalul didactic-auxiliar şi nedidactic şi constituie 1000-1600 de lei, cuantumul salariului pentru I categorie de calificare a Reţelei tarifare unice ne fiind modificat de la 1 octombrie 2014. Coraportul salariului mediu în învăţământ şi cel din economia  naţională este de  79,6%, iar salariul de funcţie al unui cadru didactic cu studii superioare  constituie doar 57% din salariul mediu din economia naţională.

În pofida adresărilor noastre, în Bugetul de Stat pentru anul 2017 nu au fost  prevăzute mijloace financiare pentru a redresa situaţia creată.

În această ordine de idei, şi în scopul:

  • stopării declinului continuu al situaţiei materiale a angajaţilor din sfera educaţiei şi cercetării,  
  • scoaterii din subzistenţă a personalului didactic-auxiliar şi cel nedidactic,  
  • lichidării discrepanţei dintre nivelul salariului mediu în economia naţională  şi salariul mediu al personalului didactic,

CEREM:

  1. Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.
  2. Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.
  3. Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor specialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 mii lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).
  4. Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.
  5. Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.
  6. Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

Hotărîrea din 27 decembrie 2016 - Despre pregătirea și desfășurarea acțiunilor de protest în formă de pichetare