• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr.381 din 13.04.2006, anexa nr.2 retribuirea muncii masternazilor se efectuează la nivelul categoriei de salarizare a asistentului universitar cu vechimea în muncă pînă la 5 ani.

    Potrivit Regulamentului cu privire la învăţămîntul postuniversitar specializat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.285, 24.03.1997 cu modificările efectuate ulterior, anii de studii în învăţămîntul postuniversitar specializat se includ în stagiul ştiinţifico-pedagogic.

    Conform p.(2) al art.156 al CM cuantumul sporului pentru îndeplinirea  obligaţiilor de muncăale salariatului temporar absent se stabileşte de părţile CIM, dar nu poate fi mai mic de 50% din salariul tarifar al profesiei salariatului temporar absent.

   În conformitate cu p.2 al Instrucţiunii cu privire la ordinea determinării vechimii în muncă pedagogică şi ştiinţifică, aprobată prin ordinul Ministrului Învăţămîntului nr.328 din 27 octombrie 1994, este necesar de îndeplinit în timpul anului de studii 225 ore în instituţiile de învăţămînt superior şi alte instituţii de învăţămînt egalate în privinţa remunerării muncii cu instituţiile de învăţămînt superior: instituţii, facultăţi, centre, secţii de reciclare a cadrelor didactice precum şi a colaboratorilor ştinţifici din instituţiile de cercetări ştiinţifice, indiferent de forma de proprietate.

    Potrivit art.267 din CM, munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program în temeiul CIM distinct. Munca prin cumul poate fi prestată atît  în cadrul aceleiaşi unităţi cît şi în alte unităţi. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii inclusiv şi salariale (art.155 al CM) ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

   Munca în caz de cumulare  a profesiilor (funcţiilor) constă în îndeplinirea de către salariaţi la aceeaşi unitate, în afară de munca de bază, a unei munci suplimentare într-o altă profesie (funcţie) fără a fi scutiţi de munca de bază, în limitele duratei normale a timpului de muncă (art.156 al CM).

   Cuantumul sporurilor pentru cumulul de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile CIM, dar nu poate fi mai mic decît 50% din salariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate.