• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

   În conformitate cu art.386 al CM, art.12 (5), 14 (9), (10), (11) al Statutului Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, art.18 a Legii sindicatelor (nr.1129-XIV, 07.07.2000), comitetele sindicale studenţeşti asigură controlul corectitudinii repartizării locurilor în cămine, burselor de toate nivelurile. Potrivit compartimentului III al Convenţiei colective (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007, comitetele sindicale studenţeşti participă în componenţa comisiilor de stabilire a burselor, repartizarea locurilor în căminele studenţeşti.

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr.1009 din 01.09.2006, mărimea bursei de studii pentru studenţii din ultimul an de studii şi pentru studenţii de la profilurile pedagogice, agricultură, medicină este mai mare cu 20% faţă de bursele de la celelalte specialităţi.

    Locurile în căminele studenţeşti se repartizează în conformitate cu Regulamentul căminului studenţesc al instituţiilor de învăţămînt din RM, aprobat de Consiliul Ministerului Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului al RM (nr.5 din 11.07.1997), Prezidiul CC al Sindicatului Lucrătorilor din Învăţămînbtul Public şi Ştiinţă (nr.13-9 din 09.02.1977), elaborat în baza Regulamentului căminului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Miniştrilor RSSM, nr.214, 21.07.1984.

   Spaţiul locativ în căminele studenţeşti se repartizează prin hotărîrea comună a administraţiei şi comitetului sindical, cu eliberarea bonului de cazare.

   Fiecare instituţie este obligată să elaboreze propriul Regulament de activitate a căminului studenţesc.

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.367 din 28.04.1999 cu modificările ulterioare, introduse de către Hotărîrea Guvernului  RM nr.542 din 03.05.2002, studenţii de la profilurile pedagogice achită taxa de cazare în mărime de nu mai mult de 20% din costul real calculat.

   În scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămîntul superior şi de cercetare-dezvoltare prin Hotărîrea Guvernului RM nr.367 din 28.04.1999 s-a stabilit începînd cu 01.07.1999, taxa lunară de cazare în cămine a studenţilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor, rezidenţilor, magiştrilor şi medicilor secundari-clinici, reieşind din costul calculat al cheltuielilor suportate de către instituţia de învăţămînt sau de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:

  • pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare bugetară nu mai mult de 30% din costul real calculat;
  • pentru doctoranzi, rezidenţi, magiştri şi medicii secundari clinici înscrişi pentru secundariat imediat după absolvirea facultăţii şi îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat - nu mai mult de 50% din costul real calculat;
  • pentru doctoranzii, rezidenţii, studenţii care îşi fac studiile pe bază de contract, postdocotranzii şi medicii secundari clinici înscrişi pentru secundariat cu vechimea în muncă de medic – costul real calculat integral.