• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

   În conformitate cu art.300, cadrelor ştiinţifice din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării li se acordă, în modul şi în condiţiile stabilite de statutul organizaţiei respective:

  • un concediu plătit cu durata de pînă la 6 luni, nu mai rar decît o dată la 10 ani de activitate ştiinţifică, pentru finalizarea unor tratate, studii inluse în programele de cercetare ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cu aprobarea consiliului ştiinţific al organizaţiei.
  • un concediu plătit cu durata pînă la un an, o singură dată, pentru redactarea tezei de doctor habilitat, cu aprobarea consiliului ştiinţific al organizaţiei.

    Potrivit art.300 al CM cadrelor didactice din învăţămînt se acordă, nu mai rar decît o dată la 10 ani de activitate pedagogică, un concediu cu durata de pînă la 1 an, în modul şi în condiţiile, inclusiv cele de plată, stabilite de fondatorul şi/sau statutul instituţiei respective. Concediul cu durata de pînă la 3 luni se acordă personalului didactic, cu păstrarea saalriului, pentru elaborarea de manuale, lucrări metodice, monografii, la comanda Ministerului Educaţiei şi Tineretului (art.55, lit.e), Legea învăţămîntului).

    Conform art.120 alin (1) din CM, din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 zile calendaristice, în care scop se emite un ordin. Concediile neplătite pot fi acordate nu numai o singură dată pe parcursul anului calendaristic, ci de mai multe ori, dacă salariatul dispune de motive întemeiate. În acest caz fiecare concediu neplătit nu trebuie să depăşească limita de 60 zile calendaristice, dar fiind sumate ele pot depăşi această limită.

   În caz de concediere ilegală, instanţa de judecată, în conformitate cu art.354 – 356 din CM îl restabileşte pe angajat în funcţie şi recuperează în beneficiul lui salariul mediu pe perioada de absenţă motivată. Această perioadă plătită intră în vechimea în muncă, care acordă dreptul la concediu anual.

   Concediul se acordă în baza cererii depuse cu achitarea indemnizaţiei de concediu calculate conform Hotărîrii Guvernului Nr.426 din 26 aprilie 2004, privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

   Conform art.113 alin.(1) din CM tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit.

   Condeiul anual de odihnă pentru funcţionarii publici stabilit prin Legea serviciului public în zilele lucrătoare urmează a fi recalculat şi acordat în zile calendaristice. Modalitatea de recalculare  a concediului de odihnă în zile calendaristice este prevăzut în Convenţia colectivă (nivel naţional) Nr.2 din 2 iulie 2004 (art.8) şi în lămurirea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale Nr.08/001 din 3 octombrie 2003 şi constă în adăugarea unei zile la fiecare 6 zile de concediu cuvenit (calculat în zile lucrătoare).