• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Stimate domnule prim-ministru,

Prin prezenta, Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științeisolicită examinarea problemelor stringente în domeniul educației și științei. Salariații tot mai des își exprimă îngrijorarea privind nivelul scăzut al salariilor. Conform datelor statistice salariul mediu în învățămînd constituie doar 77,6% din salatiul mediu pe economie... Articol complet

Recent, la București, România, s-a desfășurat o masă rotundă, organizată de ETUCE (Comitetul Sindical European pentru Educație) pentru reprezentanții țărilor ECE (Europa Centrală și de EST) - Polonia, Bulgaria, Serbia, Georgia, Armenia, Slovacia, România, Letonia, Lituania, Rusia, Azerbaidjan, Moldova, la care a participat președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Dumitru Ivanov, cu o alocuțiune privind dialogul social și consultările în cadrul stabilirii noilor direcții de evoluție a calității Educației.

Citește mai departe...

Recent, Consiliul General al FSEȘ a întrunit membrii Biroului Executiv pentru a evalua activitatea Comitetului sindical al studenților USM întru consolidarea autoguvernării tinerilor pe direcția protejării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

Citește mai departe...

Scopul principal al parteneriatului social constă în implicare mutuală în activităţi comune şi concrete ale părților, menite să asigure protecţia socială și apărarea drepturilor legale ale angajaților din sfera educațională. În acest sens, Atelierul de lucru cu genericul „Codul Educaţiei şi problemele parteneriatului social”, organizat recent de către Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei de comun cu Ministerul Educaţiei, a demonstrat materializarea acestui obiectiv extrem de actual și important pentru societate, în ansamblu.

Citește mai departe...

După cum am promis în numărul precedent al ”Luminii”, revenim cu unele detalii la lucrările Atelierului ”Problemele parteneriatului social în lumina Codului Educației”, organizat de către Federația Sindicală a Educației și Științei și Ministerul Educației pentru șefii Direcțiilor de învățământ, președinții Consiliilor raionale, municipale și teritoriale ale FSEȘ.

Citește mai departe...

Ana Arnaut, șef sector instituții universitare și științifice al FSEȘLa 16 noiembrie a avut loc întâlnirea conducerii FSEȘ cu activiștii sindicali din mediul studențesc. Președintele Dumitru Ivanov a salutat implicarea tinerilor, membri de sindicat în soluționarea multiplelor și diverselor probleme ale tineretului studios și a îndemnat activul sindical studențesc la intensificarea muncii  întru protejarea drepturilor legitime ale studențimii și dezvoltarea multiaspectuală a mișcării sindicale cu implicarea mai activă a tinerilor.

Citește mai departe...