• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei şi Codul Muncii al Republicii Moldova, Părţile semnatare, Ministerul Educaţiei şi Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ)  au semnat prezenta Convenţie colectivă, care are drept scop asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor... Convenţie colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020

ACORD ADIȚIONAL NR.1 - pentru modificarea și completarea Convenției colective nivel de ramură pe anii 2016-2020

ACORD ADIȚIONAL NR.2 - la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, încheiată între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova

 

Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016-2020 годы

На основании прав, гарантированных Конституцией Республики Молдова, Кодексом об образовании и Трудовым кодексом Республики Молдова, Министерство просвещения и Профсоюзная федерация образования и науки (FSEŞ) заключили настоящее Коллективное соглашение в целях обеспечения реализации в соответствии с действующим законодательством взаимных прав и обязанностей работодателей и работников, членов Профсоюзной федерации образования и науки, продвижения и гарантирования справедливых трудовых отношений, обеспечивающих социальную защиту работников... Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016-2020 годы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР Nr.1 - о внесении изменений и дополнений в Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016–2020 годы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР Nr.2 - о внесении изменений и дополнений в Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2016 – 2020 годы, заключенный между Министерством просвещения Республики Молдова и Генеральным советом Профсоюзной федерации образования и науки Республики Молдова